Upcoming CS2 matches

1v1 x 16 T BrunetteArm PitsLOL 0:1 CollaborateLance 2024-03-04 02:37:59 70 YMZ
4v4 x 16 T KlimanTuber 0:1 Holster-Swordsmanship 2024-03-04 02:06:53 11264 YMZ
5v5 DarknessJoeBlake 1:0 CollaborateLance 2024-03-04 01:32:47 528 YMZ
2v2 Zootaxy 0:1 Ace Attorney 2024-03-04 00:54:41 281 YMZ
2v2 x 4 T Precocious 1:0 Battle Angel Alita 2024-03-04 00:21:35 563 YMZ
5v5 WaddleCamlet 0:1 FoilRecoil 2024-03-03 23:39:29 880 YMZ
1v1 Uber Stable Giraffe 1:0 AttackSovereign 2024-03-03 22:44:23 352 YMZ
2v2 x 4 T Mastermind 0:1 CalibrateJillaroo 2024-03-03 22:09:17 704 YMZ
1v1 x 4 T Mealymouthed 0:1 Angel Beats! 2024-03-03 21:20:11 176 YMZ
3v3 x 8 T FencingPacMan 0:1 AckSwordCane 2024-03-03 20:35:05 105 YMZ
5v5 x 4 T StableArm PitsOMG 1:0 Allonge Partisan 2024-03-03 19:52:59 88 YMZ
3v3 x 16 T HikumIvory 0:1 Casshern Sins 2024-03-03 19:09:53 3379 YMZ
2v2 x 16 T BonfireQuillon 0:1 EyedPython 2024-03-03 18:28:47 140 YMZ
1v1 x 16 T Nleek1Glitch 1:0 GrassSnakeRekindle 2024-03-03 17:52:41 281 YMZ
2v2 x 8 T Dimidiate 0:1 BeachheadLeaden 2024-03-03 17:00:35 1126 YMZ
2v2 x 8 T Squooshy 0:1 Angel Beats! 2024-03-03 16:09:29 422 YMZ
3v3 x 16 T Denierbertc5681 0:1 AceSwordless 2024-03-03 15:25:23 422 YMZ
4v4 x 16 T CannonSnaky 1:0 Computer PhobiaNightAdder 2024-03-03 14:42:17 3379 YMZ
5v5 x 4 T AmbushSword 0:1 AntagonizePitchy 2024-03-03 14:11:11 352 YMZ
3v3 Geofact 0:1 Angel Beats! 2024-03-03 13:37:05 528 YMZ
3v3 x 8 T Neilrex 0:1 Allonge Partisan 2024-03-03 12:47:59 2112 YMZ
3v3 x 4 T Wilde10Splice 1:0 Devil May Cry 2024-03-03 12:07:53 633 YMZ
3v3 BonfireQuillon 0:1 BlindSnake-Unsheathe 2024-03-03 11:16:47 528 YMZ
2v2 FencingPacMan 0:1 AttackSovereign 2024-03-03 10:43:41 211 YMZ
1v1 x 4 T FoulKingdom 1:0 Corposant Whinyard 2024-03-03 09:56:35 352 YMZ
3v3 Uber Stable Giraffe 0:1 Cardcaptor Sakura 2024-03-03 09:04:29 422 YMZ
1v1 BarricadePrince 1:0 DarklingTyro 2024-03-03 08:12:23 35 YMZ
4v4 x 8 T Neil Brunette Legs 1:0 DerisionStygian 2024-03-03 07:17:17 140 YMZ
1v1 x 16 T MarnamNiggle 1:0 Azumanga Daioh 2024-03-03 06:30:11 1408 YMZ